Copyright (c) 2019 Анатолій Миколайович Тригуба, Віталій Мефодійович Боярчук, Інна Леонтіївна Тригуба, Олег Віталійович Боярчук, Микола Віталійович Рудинець

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2015-2019 Kharkiv, Ukraine