CONCEPTUAL MODEL OF INNOVATION PROJECTS INITIALIZATION OF PRODUCTION-PROCESSING COMPLEXES

Authors

  • Ігор Миколайович ФЛИС Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2014.1045.12

Keywords:

project management, innovative project, conceptual model, project initialization, production and reprocessing complex.

Abstract

The conceptual model of initialization of innovative project of production and reprocessing complex (IPPRC), created on the basis of existing or newly established farms, has been presented in the article. The model considers a sequence of initialization processes of IPPRC. The obtained results have allowed the development of modeling techniques of initialization process of innovative project of production and reprocessing complex and the management of these processes.

References

Армстронг М. Менеджмент: методи і прийоми. – К.: Знання-прес, 2006. – 876 с.

Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография. // Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: «Саммит-Книга», 2012. – 272 с.

Гогунский В.Д. Основные законы проектного менеджмента / Гогунский В.Д., Руденко С.В. / Управління проектами: стан та перспективи // Матеріали Міжнар. Наук. техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2008. – с. 37-40.

Рыбак А.И. Анализ элементов мотивации и делегирования властных полномочий в среде проектной деятельности // Наукові записки Міжнародного гуманітарногоуніверситету: Збірник / Під ред. д.т.н., проф Рибака А.І. – Одеса: Міжнародн. гуманіт. ун-т, 2008. – Вип. 11: Серія «Управління проектами та програмами». – с. 4-13.

Чернов С.К. Концептуальные основы развития наукоемких предприятий в конкурентной среде / С.К. Чернов, К.В. Кошкин //Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 1/2(43)2012. – с. 20-22.

Рач В.А. та ін. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку / Навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К. І. С. », 2010. – 276 с.

Тесля Ю.Н. Как сделать, чтобы методология управления проектами работала на практике / Ю.Н. Тесля // Управління проектами: стан та перспективи. – 2013. – № 9. – с. 336–338.

Дружинин Е.А. Методологические основы риск-ориентированного подхода к управлению ресурсами проектов и программ развития техники : Дис... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Национальный аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный ин-т». – Х., 2006. – 404 с.

Рак, Ю.П. Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території оптимізацією топологічних схем / Ю.П. Рак, О.Д. Синельніков, Т.Є. Рак // Комп’ютерні системи та мережі. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – с. 97-101.

Кононенко И.В. Разработка метода анализа информации для выбора оптимальной методологии управления проектом / И.В. Кононенко, А.В. Харазий // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 1/13(55). - 2012. – с. 4-7.

Сидорчук О. Системний підхід до управління змістом та часом в інтегрованих проектах молочарства / О. Сидорчук, А. Тригуба, М. Рудинець // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Збірник / Під ред. д.т.н., проф Рибака А.І. – Одеса: Міжнародн. гуманіт. ун-т, 2008. – Вип. 16: Серія «Управління проектами та програмами». – с. 24-27.

Сидорчук О.В. Методологія управління виробничо-технологічним ризиком на підставі статистичного імітаційного моделювання робіт у проектах / О.В. Сидорчук, П.М. Луб, В.С. Спічак, Т.Д. Гуцол, О.В. Зеленський // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 1/10(61)2013. – с. 89-92.

Тимочко В.О. Kонцепція проактивного управління портфелем проектів сільськогосподарського підприємства в умовах турбулентності та глобалізації світової економіки / В.О. Тимочко, Р.І. Падюка // Тези доповідей ІХ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи. // Відп. за випуск С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2013. – с. 254-255.

Flys I. Scientific and practical asrects of project management for production and reprocessing complexes / TEKA / Polish academy of sciences // Commission Motorization and power industry in agriculture. – Vol. XI. – Lublin, 2011. – р. 83-91.

Flys І. Scientific and methodological problems in management of innovative projects creation in production and reprocessing complexes / I. Flys // MOTROL. An International Journal On Operation on Farm and Agri-Food Industry Mashinery. – Vol. 14. – No 5. – Lublin-Rzezow, 2012. – р. 57-61.

Флис І.М. Модель впливу властивостей продукту на ініціалізацію проекту // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 1/10(61)2013. – с. 119-121.

Published

2015-06-03

Issue

Section

Сборник научных статей