METHODS OF RISK MANAGEMENT OF ALTERNATIVE ENERGY PROJECTS

Олена Борисівна ДАНЧЕНКО, Наталія Ігорівна БОРИСОВА

Abstract


The problem of risk analysis alternative energy projects and issues of classification. A quantitative risk assessment of alternative energy projects and suggests the application of methods to reduce the effects of risk events in alternative energy.


Keywords


alternative energy; project; project management; risk; classifications.

References


Семко І.Б. Особливості проектів використання нетрадиційних джерел енергії: матеріали Х міжнар. конф. [«Управління проектами у розвитку суспільства»] (Київ, 17-18 травня 2013 р.) / Семко І.Б., Борисова Н.І – К.: КНУБА, 2013. – с. 225-227.

Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії: навч. посіб. / [О.І. Соловей, Ю.Г. Лега, В.П. Розен та ін.]. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 483 с.

Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навчаль-ний посібник. / Івченко І.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

Данченко О.Б. Класифікація ризиків в проектах / О.Б. Данченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Интегрированное стратегическое управление, управление проектами и пограмами развития предприятий и территорий, 2012 – 1/12 (55) – с. 26–28.

Рощин В.М. Управление проектами Учеб. пособие. / Рощин В.М. – Владивосток: ТГЭУ, 2007. – 204 с.

Кочетков В.Н. Экономический риск и методы его измерения: учебное пособ. / В.Н. Кочетков, Н.А. Шипова. – К.: Европ. Університет финансов, информ. Систем, менеджмента и бизнеса, 2000. – 68 с.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2014.1045.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Олена Борисівна ДАНЧЕНКО, Наталія Ігорівна БОРИСОВА

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2017 Kharkiv, Ukraine