METHODS OF RISK MANAGEMENT OF ALTERNATIVE ENERGY PROJECTS

Authors

  • Олена Борисівна ДАНЧЕНКО «KROK» University of Economics and Law, Kyiv, Ukraine
  • Наталія Ігорівна БОРИСОВА Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2014.1045.9

Keywords:

alternative energy, project, project management, risk, classifications.

Abstract

The problem of risk analysis alternative energy projects and issues of classification. A quantitative risk assessment of alternative energy projects and suggests the application of methods to reduce the effects of risk events in alternative energy.

References

Семко І.Б. Особливості проектів використання нетрадиційних джерел енергії: матеріали Х міжнар. конф. [«Управління проектами у розвитку суспільства»] (Київ, 17-18 травня 2013 р.) / Семко І.Б., Борисова Н.І – К.: КНУБА, 2013. – с. 225-227.

Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії: навч. посіб. / [О.І. Соловей, Ю.Г. Лега, В.П. Розен та ін.]. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 483 с.

Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навчаль-ний посібник. / Івченко І.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

Данченко О.Б. Класифікація ризиків в проектах / О.Б. Данченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Интегрированное стратегическое управление, управление проектами и пограмами развития предприятий и территорий, 2012 – 1/12 (55) – с. 26–28.

Рощин В.М. Управление проектами Учеб. пособие. / Рощин В.М. – Владивосток: ТГЭУ, 2007. – 204 с.

Кочетков В.Н. Экономический риск и методы его измерения: учебное пособ. / В.Н. Кочетков, Н.А. Шипова. – К.: Европ. Університет финансов, информ. Систем, менеджмента и бизнеса, 2000. – 68 с.

Published

2015-06-03

Issue

Section

Сборник научных статей