DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2014.1046.20

BIODIESEL MANUFACTURING SYSTEM MODEL IN AGRIHOLDINGS INNOVATIVE PROJECTS

Володимир Миколайович СТЕПОВАНИЙ

Abstract


The paper proposed a conceptual model of integrated cultivation and reprocessing of rapeseed for biodiesel for innovative projects newly established agricultural holdings or modernization of existing farms. The model allows access to development management features innovative projects for the production of synthetic biofuels for their own use farms and agricultural holdings.


Keywords


model; system; innovative pro; rapeseed cultivation; processing and biodiesel.

References


Східна інвестиційна група [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.shid-invest.com.

Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления / А.И. Алтухов // Економіка АПК. – 2010. – №6. – с. 145.

Гойсюк Л.В. Економічна ефективність виробництва сировини для переробки на біопаливо / Л.В. Гойсюк // Економіка АПК. – 2010. – №6. – с. 46.

Мельник Н.В. Про використання первинних джерел енергії / Н.В. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – №1. – с. 152.

Чехов Р.А. Розвиток ринку рібнонасінних олійних культур / Р.А.Чехов // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – с. 37.

Танака Х. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®), третье издание — Project Management Institute Inc., 2004 — 388 c.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М.: Синтег, 1997.

Бушуев С.Д. Креативные технологи управления проектами и програмами / С.Д. Бушуев. – монографія. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768с.

Кононенко И.В. Методология интегрированного стратегического управления и управления проектами. Первая международная дискуссионная конференция «Стратегия управления предприятием в высококонкурентных условиях растущей экономики». Сборник тезисов. Киев. Супремум. 2006. - с.21-22.

Дружинін Є.А. Методологічні основи ризик орієнтованого підходу до управління ресурсами проектів і програм розвитку техніки: автореф. Дис… д-ра техн. наук: 05.13.22; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 34 с.

Рак Ю.П. Інформаційні технології як засіб реалізації інноваційних процесів при підготовці сучасного фахівця з аварійно-рятувальних робіт / Ю.П. Рак // Освіта регіону. – №3. – 2010. – с. 215-220.

Сидорчук О. Особливості управління державними проектами розвитку сільськогосподарського виробництва / О. Сидорчук, А.Матвієнко // Вісник ЛьвівДАУ: Економіка АПК. — Львів: Львів ДАУ, 2004. — № 11 (2). – с. 415–419.

Флис І.М. Розвитокпроектів комплексної переробки сільськогосподарської сировини в господарствах / І.М. Флис // Наукові записки МГУ: збірник / під ред. д.т.н., проф. Рибака А.І. – О.: Міжнародн. гуманіт. ун-т, 2008. – Вип. 10: Серія «Управління проектами». – с. 92-95.

Степований В.М. Чинники ефективного використання ресурсів інноваційних проектів комплексного вирощування та переробки ріпаку на біодизель / Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій Матер. Між нар. наук.-практ. форуму (17-20 вересня 2013 р.). – Дубляни: ЛНАУ, 2013. – с. 174-180.

Степований В.М. Матеріально-технічна і сировинна база для іноваційних проектів з комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо в аграрних підприємствах / Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали ІХ Міжнар.наук.-практ. конф. (17-20 вересня 2013 р.). – Миколаїв: НУК, 2013. – с. 324-326.

Азаров М.Я., Єрошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програмами розвитку. – «Самміт-Книга», 2012 – 528 с.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2015 Володимир Миколайович СТЕПОВАНИЙ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2015-2019 Kharkiv, Ukraine