THE COST STRUCTURE IN PROJECTS FOR THE FORESTRY PRODUCTION STRUCTURE OPTIMIZATION

Authors

  • Олександр Віталійович ОЛІФЕР Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2015.1110.29

Keywords:

management, project, structure, cost, optimization, production structure, forestry.

Abstract

In the article the structure of the value in innovative projects for the optimization of the production structure (POPS) at forestry (FE) have been identified and analyzed. Based on the received source data to further build relationships between the main structural elements of the management system cost in POPS at the FE.

References

Бушуев С.Д. Креативные технологи управления проектами и програмами / С.Д. Бушуев. – Монографія. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

Кононенко І.В. Програмне забезпечення з оптимізації портфеля проектів підприємства для планового періоду / І.В. Кононенко, К.С. Букрєєва // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи: сб. науч. Тр. – Х.: Нац. Аэрокосм. Ун-т «ХАИ», 2010. – Вып. 48. – 267 с.

Рак Ю.П. Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території оптимізацією топологічних схем / Ю.П. Рак, О.Д. Синельніков, Т.Є. Рак // Комп'ютерні системи та мережі. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – с. 97-101.

Сидорчук О.В. Методологія управління виробничо-технологічним ризиком на підставі статистичного імітаціного моделювання робіт у проектах / О.В. Сидорчук, П.М. Луб, В.С. Спічак, Т.Д. Гуцол, О.В. Зеленський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 1/10(61), 2013. – с. 89-92.

Флис І.М. Модель впливу властивостей продукту на ініціалізацію проекту // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 1/10(61), 2013. – с. 119-121.

Морозов В.В. Розробка моделі вартісного аналізу проектів на початкових етапах життєвого циклу / В.В.Морозов // Управління проектами та розвит. виробн: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнськ. держн. ун-т, 2000. – №2 (1). - с. 352.

Шим Джей К. Методы управления стоимостью и анали затрат / К. Шим Джей., Г Сигел Джоэл // А.П. Каложниый (пер. с англ.). – М.: Информ. изд. Дом «Филинь», 1996. – 344 с.

Грей К.Ф. Управление проектами: практическое руководство / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон; пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

Кальніченко О.В. Вплив чинників ризику на вартість виконання проектів / О.В. Кальніченко // Управління проектами та розвит. виробн: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнськ. держ. ун-т, 2002. - №2 (5). – с. 50-54.

Оліфер О.В. Планування вартості в проектах з оптимізації виробничих структур лісових господарств / О.В. Оліфер // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: 2014. - №3 (1046). - с. 131-136.

Шекня С.В. «Управление персоналом современной организации» / С.В. Шекня // учеб. пособие. - М.: Бизнес школа «Интел синтез», 1996. - 300 с.

Геник О. Особливості інноваційної стратегії організації вітчизняних підприємств / О. Геник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – с. 165-169.

Published

2015-05-19

Issue

Section

Сборник научных статей