MANAGEMENT INFLUENCE ON THE PROGRAMS OF INFORMATIZATION OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Authors

  • Юрій Миколайович ТЕСЛЯ Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
  • Любов Богданівна КУБЯВКА Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2015.1111.12

Keywords:

influences, program of informatization, informatization environment, negative influences, project management, management of influences.

Abstract

The paper considers the question investigated the negative effects of the dynamic environment of information on programs in higher education. Highlighted features of the project and show their negative impact on the progress and results of the program information. The influence of environment on the dynamic characteristics of project and program information. Selected results of such actions. These definitions adverse effects on informational programs in higher education.

References

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [Електронний ресурс] / 2007. - №537-V. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Легрі П. Впровадження інформаційних технологій: від лабораторій до практики / П. Легрі, П. Коллеретт, Р. Шнайдер // Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації, 2003. – №1, – с. 113-121.

Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК): Американский национальный стандарт ANSI/PMI - 2010. 4-е изд. – М., США: Project Management Institute, 2010. – 496 с.

Биков В.Ю. Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / В.Ю. Биков, А.Ю. Пилипчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em4/emg.html.

Жук Ю.О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкту інформатизації // Післядипломна освіта в Україні / Ю.О. Жук – 2002. – №2. – с. 35-37.

Тесля Ю.Н. Введение в информатику Природы / Ю.Н. Тесля // Монография. Киев, Маклаут, 2010. - 256 с.

Егорченков А.В. Применение нового подхода управления ресурсами в информационных системах управления проектами / Е.Ю. Катаева, А.В. Егорченков, Н.Ю. Егорченкова, Д.С. Катаев // Тезисы доклада X Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Харьков 2012 г. – с. 147-149.

Гнедко Н. Дослідження комп’ютеризації освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. Гнедко, І. Войнович. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vtot/2011_1/91gne.pdf].

Гриценко В.Г. Шляхи інформатизації університетської освіти / В.Г. Гриценко // Вісник Черкаського університету. Випуск 211. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2011. Частина ІІ. – с. 35–39.

Тесля Ю.Н. Система задач и структура матричной информационной технологии управления высшим учебным заведением / Ю.Н. Тесля, И.И. Оберемок // Вестник ЧГТУ, 1999. - №2. - с. 8-12.

Published

2015-05-23

Issue

Section

Сборник научных статей