CURRENT CONTROL SYSTEM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AT CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

Authors

  • Марія Дмитрівна ПЕЦКОВИЧ National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine
  • Юрій Володимирович МАЛИНОВСЬКИЙ National University "Lviv Polytechnic", Lviv,

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2015.1111.13

Keywords:

control, current control, current control system, foreign economic activity.

Abstract

The current control system of foreign economic activity on the example of the construction industry enterprises were made. Takes into account features of the current control of FEA in construction industry. The basic constituent elements of the current control system of foreign economic activity were allocated and their interaction was described. The conclusions about the effectiveness of the systematic approach to current control of foreign economic activity and its benefits were given.

References

Дєєва Н.Е. Структура корпоративного контролю / Н.Е. Дєєва, Н.С. Михайлова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – Вип. 39-2 – с. 44-49.

Дєєва Н.Е. Фінансові аспекти корпоративного контролю / Н.Е. Дєєва // Экономика Крыма. – 2010. - №3 (32). – с. 180-185.

Кузьмін О.Є. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.О. Шпак [та ін.]. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 148 с.

Пецкович М.Д. Поточне контролювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств / М.Д. Пецкович // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку], (м. Миколаїв, 18 квітня 2014 р.). – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – с. 179.

Пецкович М.Д. Сутність та структурна декомпозиція системи поточного контролювання підприємства / М.Д. Пецкович // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т.1. – с. 143-147.

Published

2015-05-23

Issue

Section

Сборник научных статей