THE URGENCY’ MODEL OF INNOVATIVE PROJECTS OF BIODIESEL PRODUCTION IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES.

Authors

  • Володимир Миколайович СТЕПОВАНИЙ Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2015.1111.29

Keywords:

model, innovation project, project product, rape, cultivation, processing, biodiesel.

Abstract

The model of the influence of product of innovative projects (IP) for comprehensive cultivation and processing of rapeseed in biodiesel (CCPRB) in modern farms and agricultural holdings and project environment factors on the relevance of IP and the need to stimulate their state has been developed. This model is the basis for the development of a conceptual model of state support programs and stimulating innovative projects CCPRB.

References

Роженко В. Перспективи біопалива в Україні // «Агробізнес Сьогодні» 21 вересня 2011. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-07-14-09/643-2011-09-21-12-25-53. html. – Назва з екрану. Дата звертання: 20 листопада 2014.

Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления / А.И. Алтухов // Економіка АПК. – 2010. – №6. – с. 145.

Гойсюк Л.В. Економічна ефективність виробництва сировини для переробки на біопаливо / Л.В. Гойсюк // Економіка АПК. – 2010. – №6. – с. 46.

Чехов Р.А. Розвиток ринку дрібнонасінних олійних культур / Р.А.Чехов // Економіка АПК. – 2010. – №10. – с. 37.

Танака Х. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®), третье издание — Project Management Institute Inc., 2004 — 388 c.

Кононенко И.В. Математическая модель и метод оптимизации содержания проекта с точки зрения времени и стоимости его выполнения / И.В. Кононенко, В.А. Мироненко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — №1/2(43), 2010. — с. 12-17.

Бушуев С.Д. Креативные технологи управления проектами и програмами / С.Д. Бушуев. – монографія. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

Рак Ю.П. Інформаційні технології як засіб реалізації інноваційних процесів при підготовці сучасного фахівця з аварійно-рятувальних робіт / Ю.П. Рак // Освіта регіону. – №3. – 2010. – с. 215-220.

Сидорчук О. Особливості управління державними проектами розвитку сільськогосподарського виробництва / О. Сидорчук, А. Матвієнко // Вісник Львів ДАУ: Економіка АПК. - Львів: 2004. - №11 (2). – с. 415–419.

Флис І.М. Модель впливу властивостей продукту на ініціалізацію проекту / І.М. Флис // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 1/10(61)2013. – с. 119-121.

Степований В.М. Чинники ефективного використання ресурсів інноваційних проектів комплексного вирощування та переробки ріпаку на біодизель / В.М. Степований // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій Матер. Між нар. наук.-практ. форуму (17-20 вересня 2013 р.). – Львів: 2013. – с. 174-180.

Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини [Електронний ресурс]: Закон України від 26 сер. 2003 р. №1094-2003 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1094/2003 – Назва з екрану. – Дата звернення: 25.11.2014.

Про альтернативні види палива [Електронний ресурс]: Закон України від 21 лип. 2012 р. №1391-14 – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1391-14 – Назва з екрану. – Дата звернення: 25.11.2014.

Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива [Електронний ресурс]: Закон України від 1 січ. 2014 р. №1391-17 – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1391-17 – Назва з екрану. – Дата звернення: 25.11.2014.

Published

2015-05-25

Issue

Section

Сборник научных статей