THE USE OF BALANCED SCORECARD TO EVALUATE THE SKILLS OF COMMUNICATION SYSTEM WORKERS OF ENTERPRISES

Authors

  • Юлія Богданівна МОЛОЧНИК National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2015.1111.30

Keywords:

сommunication, еnterprise communication system, the method of activation, overt and covert skills.

Abstract

We consider the efficient use of all intellectual abilities of communication system workers, prompting them to effective implementation of their activities. The necessity of introducing the company's management of adequate methods of activation is proven. The system of balanced scorecard assessment of overt and covert skills is created. Choosing of parameters which determine the effectiveness of activation communication system staff, which depends mainly on the level of the successful operation of its basic elements - leadership, employees, agents, ensuring the communication process is grounded.

References

Азьмук Н.А. Мотивація персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності малих підприємств / Н.А. Азьмук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». Ч.2. – Харків: ХНАДУ, 2007. – с. 10-11.

Гонтарева І.В. Об’єктивізація цілей при прогнозуванні ефективного розвитку підприємства / І.В.Гонтарева // Економічний простіп. – 2011р. - №1. – с. 143-155.

Данилюк-Черних І.М. Критерії оцінювання професійного та інтелектуального рівня працівників підприємства / І.М. Данилюк-Черних // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. - Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: у 2 ч. - Ч.2. - К.: КНЕУ, 2012. - с. 318-327.

Лугова В.М. Обґрунтування структури механізму мотивації управлінського персоналу / В.М. Лугова // Комунальное хазяйство городов. – 2009р. - №87. – с. 339-344.

Лугова В.М. Оцінка мотивації управлінського персоналу за критерієм гармонії інтересів / В.М. Лугова // Управління розвитком – 2010р. - №6(82). – с. 42-45.

Мамонтова Н.А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю / Н.А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010р. - №9(111) – с. 272-279.

Монастирська Г.В. Мотиваційна складова менеджменту персоналу в сучасній Україні / Г.В. Монастирська // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. - Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: у 2 ч. — Ч.2. — К.: КНЕУ, 2012. - с. 385-395.

Нелапший Л.М. Оціночні характеристики використання мотиваційних механізмів підприємницької діяльності / Л.М. Нелапший // Коммунальное хозяйство городов. – 2006р. – №71. – с. 125-132.

Орлов А.И. Теория принятия решений : учебное пособие / А.И. Орлов. – М.: Издательство «Март», 2004. – 346 с.

Семикіна М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тененції, вибір стратегії. Монографія / М.В. Семикіна, Н.А. Іщенко, М.О. Родіонова. - Кіровоград: КОД, 2009. - 200 с.

Тимошенко И.И. Мотивация личности и человеческий ресурс / И.И. Тимошенко, А.С. Соснин. – К.: Изд. Европ. ун-та, 2002. – 576 с.

Шемаєва Л.Г. Категорійний апарат управління стратегічною взаємодією підприємства та суб’єктів зовнішнього середовища / Л.Г. Шемаєва// Проблемы науки. – 2007. - №7. - с. 39–46.

Published

2015-05-25

Issue

Section

Сборник научных статей