PROJECT-ORIENTED RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM FOR RESPONDING TO EMERGENCIES IN RURAL AREAS

Authors

  • Андрій Іванович ІВАНУСА Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine
  • Юрій Ярославович СЕНИК Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine
  • Андрій Ігорович ГЕРАСИМЧУК Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1174.14

Keywords:

project-oriented resource management, response system, emergency, rescue units.

Abstract

Substantiated way to determine the feasibility of the location of rescue units in the conditions of rural areas. Proposed improving the existing methods of using of forces and means to extinguish fires, emergencies, etc., by involving specially trained volunteer rescue brigades, carrying out daily duty at their place of residence. To improve the interaction of rescue units involved in the reaction to emergency situations improved the system of information and communication management of forces and means. Developed the model diagram of the project environment optimal allocation of resources when creating center responding to emergencies in conditions of encirclement turbulent environment of a sphere of civil protection. Developed 3D-model and WBS-structure of the project creation of center responding to emergencies using modern energy saving technologies that will minimize the use of financial resources on the stages of the realization and exploitation of the project.  

References

Derzhavna sluzhba Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy (2015). Natsional'na dopovid' pro stan tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini u 2014 rotsi [National report on the state of techno and natural safety in Ukraine in 2014]. http://www.mns.gov.ua. Retrieved from http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2014/ND_2014.pdf [in Ukrainian].

Bushuev S. D., Bushueva N. S. & Babaev I. A. [et al] (2010). Kreativnye texnologii upravleniya proektami i programmami [Creative Technology project and program management] – K.: «Samit-Kniga», [in Russian].

Kononenko I. V., & Bukreeva K. S. (2010). Model' i metod optimizacii portfelej proektov predpriyatiya dlya planovogo perioda [The model and method for optimizing project portfolios for companies planning period] Vostochno-evropejskij zhurnal peredovyx texnologij East European Journal of advanced technologies, Vol. 43, 9–11 [in Russian].

Rach V. A., Rossoshans'ka O. V., & Medvedjeva O. M.(2010). Upravlinnja proektamy: praktychni aspekty realizacii' strategij regional'nogo rozvytku [Project management: practical aspects of regional development strategies]. Lugans'k: Kiev: London [in Ukrainian].

Rach V. A.(2010). Proektnaya deyatel'nost' v usloviyax globalizacii i e'konomiki znanij. [Project activities in the context of globalization and the knowledge economy]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva Project management and production development, 2, 55–62. Lugans'k: SNU im. V. Dalja. [in Ukrainian].

Rach V. A. (2009). Portfel'ne upravlinnja rozvytkom social'no-ekonomichnyh system. Chastyna 1. Model' vyznachennja benchmarkingovyh znachen' pokaznyka strategichnoi' mety iz vykorystannjam teorii' nechitkyh mnozhyn [Portfolio management of the development of socio-economic systems. Part 1. Model, Benchmarking values of the strategic objectives using fuzzy sets theory]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva Project management and production development, 1, 144–151. Lugans'k: SNU im. V. Dalja. [in Ukrainian].

Danchenko O. B. (2007). Ogljad metodiv analizu ryzykiv v proektah [Overview of Risk Analysis in projects]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva Project management and production development, 1 (21), 57–64. Lugans'k: SNU im. V. Dalja. [in Ukrainian].

Rak Ju. P. (2010). Informacijni tehnologii' jak zasib realizacii' innovacijnyh procesiv pry pidgotovci suchasnogo fahivcja z avarijno-rjatuval'nyh robit [Information technology as a means of implementing innovative processes in the preparation of modern specialist rescue]. Osvita region. Education in the region, 3, 215–220 [in Ukrainian].

Rak Yu. P. (2011). Puti usovershenstvovaniya professional'noj podgotovki specialistov podrazdelenij MChS s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionnyx texnologij [Ways to improve the professional training of specialists MOE units using information and telecommunication technologies]. Upravlyayushhie sistemy i mashyny - Control systems and machines, 4, 37–43. [in Russian].

Rak Ju. P. (2011). Modeljuvannja slaboformalizovanyh system ocinjuvannja dij pozhezhno-rjatuval'nyh pidrozdiliv na avtomatyzovanyh skladah [The modeling of weakly-formalized assessment Action Fire and rescue units in automated warehouses]. Naukovyj visnyk Ukrai'ns'kogo naukovo-doslidnogo instytutu pozhezhnoi' bezpeky. Journal of Science of the Ukrainian Research Institute of Fire Safety, 1 (23), 126–131. [in Ukrainian].

Rak Ju. P. (2013). Systema cyvil'nogo zahystu ta bezpeky derzhavy, proektno-orijentovane upravlinnja: kompetentnisnyj pidhid [The system of civil protection and security, project-oriented management: competence approach]. Visnyk LDUBZhD. Journal UBG, 7, 92–99 [in Ukrainian].|

Rak Ju. P. (2012). Ofisne upravlinnja regional'nymy portfeljamy proektiv bezpeky ljudej z urahuvannjam synergetyky pryrodno-tehnogennoi' nebezpeky [Office management of regional project pipeline safety of people considering synergy natural hazard]. Visnyk LDUBZhD. Journal UBG, 6, 36–41 [in Ukrainian].

Rak Ju. P., Zheleznjak M. M., & Kolesnikov P. V. (2013). Modeljuvannja proektu stvorennja dobrovil'nyh pozhezhnyh druzhyn v sil's'kij miscevosti: proektno-orijentovanyj pidhid [The modeling project of volunteer fire brigades in the rural areas of project-based approach]. Problems and prospects of security of life. Mezhdunarodnaia nauchnoprakticheskaia konferentsiia (21 bereznja 2013 r) – International Scientific and Practical Conference. (pp. 141- 142). Lviv: Publication UBGD [in Ukrainian].

Rak Ju. P. (2012). Konceptual'na model' proektno-orijentovanogo upravlinnja systemoju cyvil'nogo zahystu [Conceptual model of project-based management system of civil protection]. Modern information technology in economy and management of enterprises, programs and projects. X Mezhdunarodnaia nauchnoprakticheskaia konferentsiia – 10nd International Scientific and Practical Conference. (pp. 149- 150). Kharkov: NAU them. N. Ye. Zhukovsky "HAI" [in Ukrainian].

Gulida E. M., & Vojtovych D. P. (2007) Analiz osnovnyh chynnykiv, jaki vplyvajut' na funkcionuvannja pozhezhno-rjatuval'nyh pidrozdiliv mist v procesi likvidacii' pozhezh. [Analysis of the main factors affecting the operation of fire and rescue units in the cities of fire suppression.] Pozhezhna bezpeka Fire safety. Vol. 10, 162-170 [in Ukrainian].

Gulida E. M., & Vojtovych D. P. (2008) Analiz metodiv vyznachennja kil'kosti i roztashuvannja pozhezhno-rjatuval'nyh depo ta avtomobiliv v mistah [Analysis methods for determining the number and location of fire-rescue vehicles in the depot and cities] Pozhezhna bezpeka- Fire safety. Vol. 12, 161–169 [in Ukrainian].

Gulida E. M., & Vojtovych D. P.(2009) Optymizacija granyc' obslugovuvannja rajoniv mista pozhezhno-rjatuval'nymy pidrozdilamy [Optimization of boundary city fire service and rescue units]. Optimization Research – 2009 : Vseukrai'ns'ka naukovo-praktychna konferencija(17 chervnja 2009 r.) Proceedings of the All-Ukrainian Conference (pp.216-218). Mykolayiv [in Ukrainian].

Published

2016-02-29

Issue

Section

Сборник научных статей