CALCULATING THE PROBABILITY OF DISCRETE STATES OF A SYSTEM WITH FIVE UNITS HARVESTING MACHINERY

Authors

  • Юрій Іванович КОВАЛЬЧИК Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine
  • Оксана Ігорівна ГОВДА Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1174.15

Keywords:

project management, markov processes, discrete states, kolmogorov‘s equations

Abstract

The given article is dedicated to the improvement of the determination method of the efficiency of functioning of the system with discrete states. It is offered the application of Markov processes for the determination of appropriate states probability, in which the system can be. The model example is considered. In particular, the system composed of five units of harvesting techniques is considered. For this the system of differential equations. The intensities of events flow appear in the system. They cause the rejection of unit i of harvesting techniques and the intensities of events flow after ―finishing of repairing‖ of unit i of harvesting techniques. The intensities of rejections as time function are considered. The system is solved using numerical methods. The probabilities of finding the system in the discrete states are calculated. The graphs are given. It is shown how the probabilities of states depending on time change

References

Sydorchuk O., Tymochko V., & Tsip E. (2001). Imitatsiyna model' roboty zernozbyral'noho kombayna vprodovzh sezonu [A simulation model of a combine harverster during the season]. Visnyk LNAU: ahroinzhenerni doslidzhennya – Bulletin LNAU: ahgroinzhenerni research, 5, 17–26 [in Ukrainian].

Tymochko V. (2009). Vidobrazhennya modellyu proektu zbyrannya vrozhayu zernovykh kul'tur u sil's'kohospodars'komu pidpryyemstvi [A model of display of project of a harvesting crops in the agricultural enterprise]. Visnyk LNAU: ahroinzhenerni doslidzhennya – Bulletin LNAU: ahgroinzhenerni research, 13, 43–51 [in Ukrainian].

Dumenko K., & Shevchenko E. (2012). Design of process of providing of reliability of combine harvesters. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, 14, 2, 51–56.

Smolinskyi S. (2012). Tehnolohicheskiie s tehnicheskiie predposylky povysheniia efektyvnosti roboty zernouborochnoho kombaina [Technological and technical prerequisites for improving the efficiency of combine harvesters]. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, 14, 3, 64–68 [in Russsian].

Ventsel E. S. (2001). Isledovanie operatsyj [Research of operations]. Moscow: Vysshaya shkola, 208 [in Russsian].

Kovalchyk Y., Kovalyshyn S., & Tymochko V. (2011). Vykorystannya vypadkovych markivskych protsesiv v upravlinni proektamy zbyrannya silskogospodarskoj produktsii [Using random Markov processes in project management harvesting agricultural products]. Shidno- Evropejs’kyj jurnal peredovyh tehnologij – Eastern-European journal of enterprise technologies, 1, 57–59 [in Ukrainian].

Kovalchyk Y., & Govda O. (2012). Upravlinnya proektamy zbyrannya produktsij iz stochastychnym modelyuvannyam systemy troh obectiv [Project management storage of statistical modeling system of three objects]. Shidno-Evropejs’kyj jurnal peredovyh tehnologij – Eastern-European journal of enterprise technologies, 1, 17–24 [in Ukrainian].

Kovalchyk Yu., & Govda O. (2014). Calculation of discrete states probability of the system with four units of harvesting machines. EСONTECHMOD: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modeling processes, 3, 4, 63–68.

Sydorchuk L. (2008). Identyfikatsiya konfiguratsii parku kombayniv u proektah system tsentralizovanogo zbyrannya rannih zernovyh kultur [Identifying configuration park projects combines centralized collection of early grain crops]. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttya nauk. Stupenya k.t.n. – Thesis candidate. Sc. Sciences, 18 [in Ukrainian].

Vasilevsky O. M., Podzarenko V. O. (2010). Normuvannya pokaznykiv nadiynosti tehnichyh zasobiv [Rationing reliability indices of means]. Vinnytsya: VNTU, 129 [in Ukrainian].

Published

2016-03-01

Issue

Section

Сборник научных статей